Aangifte vennootschapsbelasting

Wij helpen u graag met de aangifte vennootschapsbelasting

Bent u eigenaar van bijvoorbeeld een bv of nv? Dan moet u voor uw bedrijf aangifte vennootschapsbelasting doen. Ook stichtingen en verenigingen moeten soms aangifte vennootschapsbelasting doen.

Aangifte vennootschapsbelasting
Aangifte vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting wordt berekend over het belastbare bedrag in een boekjaar. Het belastbare bedrag is de winst min de verrekenbare verliezen. Het tarief voor de vennootschapsbelasting in 2021 bedraagt 15% t/m € 245.000 en daarboven 25%. Voor 2022 bedraagt dit 15% t/m € 395.000 en 25,8% daarboven.

Bij het vaststellen van de winst en het belastbare bedrag zijn veel regelingen van toepassing die ook gelden voor ondernemers in de inkomstenbelasting. Voorbeelden hiervan zijn:
– de investeringsaftrek
– enkele fiscale reserves
– de landbouwvrijstelling, de bosbouwvrijstelling en de vrijstelling voor grootschalige wegwerkzaamheden
– de tonnageregeling bij winst uit zeescheepvaart
– de vrijstelling voor kwijtscheldingswinst

Ook bij de afschrijving op bedrijfsmiddelen gelden in grote lijnen dezelfde regels als in de inkomstenbelasting. Een uitzondering is de afschrijving op bedrijfsgebouwen. Sommige fiscale regelingen zijn specifiek voor de ondernemer in de inkomstenbelasting, zoals de zelfstandigenaftrek en de meewerkaftrek. Deze regelingen gelden niet binnen de vennootschapsbelasting. Daarnaast zijn er specifieke regelingen voor de vennootschapsbelasting, zoals de deelnemingsvrijstelling en de fiscale eenheid.

Tax Relax (uit Baarn) zorgt ervoor dat de aangifte tijdig wordt ingediend en fiscaal correct is. Ook zoeken wij graag complexe vraagstukken voor de btw uit, bijvoorbeeld of uw activiteiten wel of niet onderhevig zijn aan de omzetbelasting, onder welk tarief u valt of als u aan het buitenland levert of afneemt. Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen? Vraag gratis een offerte aan of neem contact met ons op!

Gratis offerte aanvragen